Taideyhdistys Spectra 
Koulukatu 10, 64100 Kristiinankaupunki, 06-2211 123

etusivu            näyttelykalenteri             jäsenet         hallitus  Galleria Spectra             

Yhdistyksen historiaa

Taideyhdistys Spectra perustettiin 13.5 1970. Jo 70-luvun alkupuolella yhdistys vuokrasi toimitiloikseen talon Kristiinan- kaupungista. Silloinen hallitus, Tuulikki Repola puheenjohtajanaan, päätti pian ostaa tuon,1800-luvulla rakennetun, raatimies Wendelinin talon.  Talo oli tuolloin käytännössä purkukuntoinen, mutta yhdistys tarttui innolla lukematto- mia  talkootunteja vaatineeseen korjaustyöhön, johon useilta tahoilta saadut avustukset,  ja energiakonsulentti Unto Fieandtin pyyteetön ja ammattitaitoinen apu antoivat uskoa ja voimia.  Talon vanhaa arkkitehtuuria kunnioittava korjaus valmistui 80-luvulla. Yhdistyksen puheenjohtajana näiden uuvuttavien vuosien aikana oli  Birgitta Recksén.
     Korjauksen jälkeen taloa on käytetty ahkerasti niin kurssi- , työ- kuin näyttelytilanakin. Talon alkuperäinen huonejako, elämän jälkiä kantavat lattialankut ja seinähirret luovat taloon viihtyisän ja omaperäisen ilmapiirin, jonka ansiosta siitä on tullut suosittu näyttelytila. Galleria Spectrassa on järjestetty monia upeita näyttelyitä, joista erityisesti mainittakoon Fritz Jakobssonin näyttely. Tämä suuren suosion saavuttanut näyttely pidettiin Kristiinankaupungin 350- vuotisjuhlien yhteydessä. 
     
       Tänään Spectra on aktiivinen yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen työtiloja ja harjoittaa näyttelytoimintaa.  Yhdistys  järjestää myös   matkoja ajankohtaisiin näyttelyihin
, lasten ja nuorten taidekursseja, tai jäsenten näyttelyitä muilla paikkakunnilla.   Yhdistyksellä on myös yhteistyötä ja näyttelyvaihtoa Vaasan Taideyhdistyksen sekä naapurikuntien Kaskisten ja Närpiön taideyhdistysten kanssa.

sivun alkuunRaatimies Wendelinin talo

Yksi yhdistyksen perustajajäsenistä, kansainvälisesti arvostettu
kirkkotaiteilija Birgitta Recksén (istumassa), viimeiseksi jääneen
näyttelynsä avajaisissa.