Konstförening Spectra
Skolgatan 10, 64100 Kristinestad, 06-2211 123

framsida          utställningskalender             medlemmar     styrelse      Galleri Spectra            

Föreningens historia

Konstföreningen Spectra grundades 13.5 1970.   Redan i början av 70-talet hyrde föreningen för sin verksamhet ett hus i Kristinestad. Den dåvarande styrelsen, med Tuulikki Repola som ordförande beslöt att köpa huset. Rådman Wendelins gård, byggd på 1800-talet under segelfartygsstadens blomstringstid, var på 70-talet i fallfärdigt skick, men föreningen tog entusiastiskt itu med renoveringsarbetet. Med bidrag från olika håll, otaliga talkotimmar och  energikonsulent Unto Fieandts ovärderliga och professionella hjälp, lyckades föreningen under 80-talet pietetsfullt iordningsställa den vackra trähusbyggnaden på Skolgatan 10. Ordförande under dessa strävsamma år var Birgitta Recksén.
     På 90-talet kunde huset således användas till både kurs- och galleriverksamhet. Den ursprungliga rumsindelningen, de rustika plankgolven och väggarnas timmerstockar ger huset en trivsam och genuin atmosfär, som gör det till ett omtyckt utställningsutrymme. Här har hållits många förnämliga utställningar, bland vilka speciellt kan nämnas den välbesökta utställningen med Fritz Jacobsson, som hölls under staden Kristinestads 350-årsjubileum.
Idag är Spectra en aktiv förening, som kan erbjuda sina medlemmar både arbetsutrymmen och bedriva galleriverksamhet. Då och då ordnas konstresor till aktuella utställningar, kurser för barn och ungdom eller utställningar på andra orter för föreningsmedlemmarna. Konstföreningen Spectra har också samarbete och utbytesutställnigar med Vasa konstförening, samt med konstföreningarna i grannkommunerna Kaskö och Närpes.

till övre kanten
Rådman Wendelins gård

En av föreningens grundande medlemmar, Birgitta Recksén (till vänster), 
en internationellt uppskattad kyrkomålare,  under vernissagé av hennes 
sista utställning.